Reclamar despeses formalització hipotecaTens dret que et tornin les despeses abusives

 

Tens una hipoteca anterior al 2019?

Saps que pots demanar la devolució de les despeses de formalització de la mateixa?

Quines despeses es poden reclamar?
 

Perquè puc reclamar?
El Tribunal Suprem, l’any 2019 va fixar doctrina, en relació a la distribució de les despeses de constitució de préstecs hipotecaris contrets amb consumidors, de conformitat amb la Sentència que havia dictat prèviament el 23 de desembre de 2015, mitjançant les Sentències núm. 101/2019, 103/2019, 104/2019 i 105/2019; adaptant-se així, el mateix criteri fixat pel Tribunal Europeu, mitjançant la seva Sentencia de 16 de juliol de 2019.
 
Així, l’Alt Tribunal considera que, pel que fa a la formalització d’escriptures notarials i inscripció de les mateixes al Registre de la Propietat (necessàries totes per la constitució de la garantia real), cal atribuir l’obligació de pagament, al sol·licitant del servei a favor del qual s’inscrigui el dret, així com també recauria al prestamista el pagament dels impostos que es deriven de tal operació, atenent a la normativa fiscal. 
 
En aquest sentit, qui té l’interès principal en la documentació i inscripció de l’escriptura de préstec amb garantia hipotecaria, és sense cap dubte, l’entitat bancaria.
 
D’aquesta manera la clàusula relativa a les despeses a càrrec del prestatari, en cap cas és negociada individualment, en tractar-se de consumidors; resultant per tant, una condició general de la contractació que no permet distribuir entre les parts les despeses, atribuint als titulars del préstec en exclusiva, l’obligació de pagar-los; i en conseqüència, i de conformitat amb la Sentència del Tribunal Europeu, es tracta d’una clàusula abusiva.
 
Com puc reclamar les despeses derivades de la constitució d’una hipoteca?
El procediment s’inicia amb una reclamació al banc hipotecant sol·licitant la nul·litat de la clàusula i en conseqüència la seva devolució. Transcorregut el termini preceptiu, si no hi ha resposta, s’ha d’acudir a la via judicial (amb advocat i procurador), sol·licitant la declaració de nul·litat de la clàusula i el reconeixement de l'actuació abusiva del Banc, que ens permetrà, finalment, recuperar les quantitats indegudament abonades pels consumidors.
 
Quina documentació necessito?
 

Què passa si no disposo de la documentació?
A vegades ens és impossible poder recuperar factures i documental tan antiga, fet pel que molta gent es planteja si pot reclamar en aquest supòsit les seves despeses de constitució d’hipoteca.
La resposta és que si, inclús sense disposar de la documental (tot i que sempre és millor disposar-ne a efectes de determinar la quantitat exacte a reclamar), es pot instar la reclamació de devolució de les despeses de constitució d’hipoteca.
 
Què passa si tinc la hipoteca cancel·lada?
Ho podem reclamar igualment, la clàusula es va declarar nul·la i per tant, no hi ha cap termini per a sol·licitar la seva nul·litat, d’acord amb la darrera Sentència del Tribunal Europeu, del passat gener de 2024.

et podem ajudar?

De conformidad con lo establecido en la normativa vigente en Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que sus datos serán incorporados al sistema de tratamiento titularidad de MARIA ORRIOLS con CIF 40602105K y domicilio social sito en AV.JAUME I Nº 3 5º 1º 17001, GIRONA, con la finalidad de atender sus consultas. En cumplimiento con la normativa vigente, MARIA ORRIOLS informa que los datos serán conservados durante el plazo estrictamente necesario para cumplir con los preceptos mencionados con anterioridad.
Le informamos que el tratamiento de sus datos está legitimado por su consentimiento.
MARIA ORRIOLS informa que procederá a tratar los datos de manera lícita, leal, transparente, adecuada, pertinente, limitada, exacta y actualizada. Es por ello que MARIA ORRIOLS se compromete a adoptar todas las medidas razonables para que estos se supriman o rectifiquen sin dilación cuando sean inexactos.
A su vez, le informamos que puede contactar con el Delegado de Protección de Datos, dirigiéndose por escrito a la dirección de correo dpd.cliente@conversia.es o al teléfono 902 877 192.
De acuerdo con los derechos que le confiere el la normativa vigente en protección de datos podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, limitación de tratamiento, supresión, portabilidad y oposición al tratamiento de sus datos de carácter personal así como del consentimiento prestado para el tratamiento de los mismos, dirigiendo su petición a la dirección postal indicada más arriba o al correo electrónico info@bufetorriols.cat
Podrá dirigirse a la Autoridad de Control competente para presentar la reclamación que considere oportuna.
El envío de estos datos implica la aceptación de esta cláusula.

Demostra que no ets un robot.
Introduïu les lletres i números que veieu al quadre.
Si ho feu, evitareu que els programes automàtics abusin d'aquest formulari.
Enviar
Enviant la seva consulta...
La seva consulta ha estat enviada correctament. Ens posarem en contacte amb vostè ben aviat.
Bufet Maria Orriols
Bufet Maria Orriols. Despatx d’advocats a Girona. col·laborador de la companyia asseguradora ASEMAS des de fa més de 10 anys. Especialitzat en Dret Civil: Divorcis, separacions, convenis reguladors, revisió pensió d’aliments, incapacitacions; herències, llegats, llegítimes; vicis de la construcció, taxacions, dictàmens; arrendaments, desnonaments, contractes de lloguer, renda antiga; reclamació d’impagats; cadastre, recursos, al·legacions, POUM’s, qualificació urbanística, plusvàlua, expropiacions, expedients sancionadors; hipoteques, clàusules abusives, clàusules sòl, accions Banc Popular, productes tòxics, preferents i swaps.

Despeses hipoteques 2019
Herències
Arrendaments i lloguers
Este sitio web utiliza Cookies propias y de terceros, para recopilar información con la finalidad de mejorar nuestros servicios, así como analizar sus hábitos de navegación. Si continua navegando, supone la aceptación de la instalación de las mismas. El usuario tiene la posibilidad de configurar su navegador pudiendo, si así lo desea, impedir que sean instaladas en su disco duro, aunque deberá tener en cuenta que dicha acción podrá ocasionar dificultades de navegación de la página web.
Aceptar  Cómo configurar